วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หลักและกระบวนการบริหาร

บทที่ 1 หลักและกระบวนการบริหาร

บทที่ 2 สื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษา

บทที่ 3 ฐานข้อมูลการวิจัย

บทที่ 4 การจัดการเรียนรู้

บทที่ 5 สื่อเทคโนโลยีการบริหาร

บทที่ 6 ฐานข้อมูลการบริหาร

บทที่ 7 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

บทที่ 8 ผู้บริหารมืออาชีพ / ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น: