วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การคลายเครียด.....ขณะทำงาน

คุณกำลังเครียดเพราะงานที่ทำอยู่หรือเปล่า หากคุณกำลังเครียดจนมีอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ใจสั่น ถอนหายใจบ่อย ๆ อาหารไม่ย่อย มือเย็น เท้าเย็น ปวดหลัง ใจคอ หงุดหงิด ขาดสมาธิ จนทำงานผิดพลาดบ่อย ๆ นั่นแสดงว่าคุณกำลังมีความเครียดอยู่ภายในร่างกายคุณ ซึ่งหากไม่สังเกตก็จะไม่รู้ตัว จนคุณอาจแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมากับคนรอบข้างได้ ดังนั้น คุณลองหันมาฝึกการคลายเครียดด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ
1. ลองขยับเนื้อขยับตัว เปลี่ยนอิริยาบทฟดูบ้าง แทนที่จะนั่งหรือยืนอยู่กับที่อย่างเคย
2. ลองก้มเงยศีรษะช้า ๆ หันศีรษะไปทางซ้าย และขวา ช้า ๆ
3. เงยหน้าจากโต๊ะทำงาน หรือ จากคอมพิวเตอร์ หันไปมองทิวทัศน์ไกล ๆ จากหน้าต่าง โดยเฉพาะทิวทัศน์ที่มีต้นไม้สีเขียว ๆ จะทำให้สายตาคุณได้พักผ่อนและคุณได้พักผ่อนและคุณจะสดชื่นขึ้น
4. ลุกขึ้นยืนจากโต๊ะทำงาน บิดตัวไปมาแบบบิดขี้เกียจ หรือแกว่งแขนแกว่งขา จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
5. จะให้ดี ควรบีบนวดกล้ามเนี้อให้คลายเครียด โดยเฉพาะนวดคลึงเบา ๆ บริเวณจุดกึ่งกลางรหว่างคิ้ว จุดใต้คิว จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดศีรษะลงได้ เพราะการปฏิบัติแบบนี้จะกระต้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
6. การบีบนวดเบา ๆ ที่ต้นคอและไหล่ทั้งสองข้าง ก็จะทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้น
7. ทุกครั้งที่คุณมีความรู้สึกโกรธ อ่อนล้า หรือหงุดหงิด ให้คุณวางมือจากงานชั่วครู่ แล้วหลับตา สูดลมหายใจเข้ายาว ๆ แล้วค่อย ๆปล่อยลมหายใจออกอย่างช้า ๆ
เวลาหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องพองออก เวลาหายใจออกให้รู้สึกว่าท้องแฟบลง ในช่วงที่คุณได้ขับไลความเครียด ความขุ่นมัวในใจออกมาให้หมด และระหว่างหายใจให้คุณหยุดคิดเรื่องต่าง ๆ ชั่วคราว ให้ตั้งสมาธิอยู่ที่การหายใจอย่างเดียว ทำแบบนี้ 5 -10 ครั้งจะช่วยให้คุณเป็นคนใจเย็นลงได้ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ปฎิทินการนิเทศโรงเรียน ในรายวิชาการนิเทศการศึกษา

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ศึกษาดูงานการนิเทศโรงเรียนบ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง สพท.รบ.1

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศึกาดูงานการนิเทศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ รร.วัดจันทาราม รร.วัดหุบกระทิง
รร.วัดหนองเสือ อำเภอบ้านโป่ง สพท.รบ.2

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ศึกษาดูงานการนิเทศโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ โรงเรียน
สายธรรมจันทร์ รร.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก สพท.รบ.2

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 มกราคม 2551 ศึกษาดูงานการนิเทศโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว รร.เทศบาลวัดธรรมนิมิต
อำเภอเมือง สพท.สส.1

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หลักและกระบวนการบริหาร

บทที่ 1 หลักและกระบวนการบริหาร

บทที่ 2 สื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษา

บทที่ 3 ฐานข้อมูลการวิจัย

บทที่ 4 การจัดการเรียนรู้

บทที่ 5 สื่อเทคโนโลยีการบริหาร

บทที่ 6 ฐานข้อมูลการบริหาร

บทที่ 7 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

บทที่ 8 ผู้บริหารมืออาชีพ / ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง